Kryptovaluta

Kryptovaluta
Kryptovaluta er en terminologi vi hører hele tiden. Det er mange aspekter av kryptovaluta som trekkes frem når terminologien blir nevnt. De vanligste aspektene ved krypto som trekkes frem er vanligvis svingninger i kurs, boble og andre negative ord som ikke sier så mye om hva kryptovaluta egentlig er og hva som kreves av en valuta for at den skal kunne kalles en kryptovaluta. En kryptovaluta består av 4 komponenter: blokkjede, brukere og noder, hovedbok og valutaenheter.

Blokkjede
Blokkjeden er kjernen av kryptovaluta. Det er blokkjeden som gjør at magien i kryptovaluta kommer frem. Hadde det ikke vært for disse blokkene som henges sammen hadde det ikke vært noe valuta. Grunnen til at informasjonen må være på blokker som distribueres og kopieres flere ganger slik at ingen mister informasjonen er for å gjøre systemet desentralisert. Hadde systemet vært sentralisert så kunne hele informasjonskjeden ligget hos et selskap. Når hele målet med valutaen er å spre informasjonen som lagres om bevegelsene til valutaen i flere enn et sted så blir det store spørsmålet hvordan man passer på at informasjonen finner sammen igjen i den rekkefølgen den skal være uten at noen går tapt. Blokkjeden er systemet som gjør at dette holder seg i orden og at ting flyter som det skal. Blokkjeden holder styr på informasjon om hva som skjer, om hvem som sender, hvem som mottar og hvor mye som ble sendt.

Brukere og noder
Kryptovalutaer er avhengige av noder for å fungere. Noder er en bruker. En node er en PC. Bak denne PCen sitter det vanligvis en person. En node er en person som jobber for nettverket. Om man selger eller kjøper en valuta er man ikke en person som jobber for nettverket, men heller en person som bruker nettverket for å selge eller kjøpe bitcoin. En node er derfor en helt nødvendig person i nettverket. Noden bekrefter transaksjoner og arkiverer dette i blokken. Når blokken er full må den inn i kjeden. Sånn sett kan man se på noder som de livsviktige arbeiderne i nettverket. Hadde valutaen vært sentralisert så ville man hatt ansatte i et selskap som gjorde jobben sammen med mange servere. Her snakker vi om folk som jobber for en liten gevinst.

Hovedbok
Alle transaksjoner i kryptovalutanettverk er offentlige. Dette er ikke vanlig og alle banker skjuler transaksjonene de gjør. Nodene har tilgang til alle transaksjoner som er gjort og sitter med denne informasjonen når de godtar nye transaksjoner sammen med andre noder. På denne måten kan man veldig lett verifisere at nye transaksjoner nye og gamle allerede er gjort.

Valutaenheter
Den siste og viktige komponenten av kryptovaluta er selvfølgelig valutaen selv. Kryptovaluta fikk et veldig oppsving i interesse etter 2008 og finanskrisen. Man så det at bankers kontroll og villighet til å ta risiko med andres penger ikke ga noen form for sikkerhet i det lange løp. Desentraliserte valutaer tar makten bort fra kjempene.